SOCIALIZACE PSŮ


Program dopolední školky
                - vhodný pro všechny psy od 8 týdnů stáří.                   Program dopolední školky s průběžným desetihodinovým kurzem
                - vhodný pro všechny psy od 8 týdnů stáří.
Program socializace s ubytováním a s průběžným desetihodinovým kurzem
                - vhodný pro psy od 12 týdnů stáří.


Co je to socializace psa a kdy s ní začít?

Začněme od počátku, to jest od narození štěněte. Vývoj mozku štěněte není ukončen porodem, ale pokračuje ještě několik týdnů po porodu, je proto vhodné, aby štěně bylo vychováváno v prostředí, které jeho rozvoj bude podporovat.

Během tohoto období štěně získává tyto nejdůležitější zkušenosti:

  • kontakt s jinými psy, lidmi, zvířaty a okolím
  • dorozumívání s jinými psy, lidmi a zvířaty
  • nalezení správného místa v hierarchii své smečky(rodiny)

Kontakt s jinými psy, lidmi, zvířaty a okolím. 
Po narození nemá štěně žádné zkušenosti s chováním k jiným psům, zvířatům, lidem a svému okolí. V průběhu socializace se to proto musí naučit. Příkladem mu v tom je zpočátku jeho matka, posléze chovatel a cca od 8 týdnů jeho majitel. Pokud v období socializace štěně tyto zkušenosti nezíská, může mít v dospělosti zbytečně velké problémy v soužití se svým okolím.

Dorozumívání s jinými psy, lidmi, zvířaty.
Je potřeba, aby štěně již od věku, kdy si ho přivedete domů, přicházelo do kontaktu s co největším počtem psů, a to jak mladých, tak i dospělých. Jedním z nejdůležitějších nástrojů k dorozumívání mezi psy je kousání. Štěně se v tomto období s ostatními psy učí tzv. regulovanému kousání. Štěně se v období socializace učí rozumět intonaci Vaší řeči, Vašim slovům a posunkům.

Nalezení svého místa v hierarchii smečky. 
Pro příjemné soužití se psem je důležité, aby akceptoval postavení, které má určeno ve své "lidské smečce". Tohoto lze snadno dosáhnout důsledným dodržováním "smečkových" pravidel, neboť pro štěně je naprosto přirozené se podle těchto pravidel chovat. Správně socializovaný pes vidí ve svém pánovi přirozenou autoritu a ochranu.

Je nesmírně důležité, aby všechny tyto zkušenosti probíhaly způsobem, který nenaruší správný psychický i fyzický vývoj štěněte. Ve všech těchto fázích je nepostradatelný kontakt štěněte s lidmi, jinými psy i ostatními zvířaty. Ideální je to ve spojení s takovými činnostmi jako je mazlení, hra, ale také péče o srst a zdraví psa. Je vhodné štěněti vyhradit životní prostor a to nejen ve fyzickém smyslu. Při dodržování všech těchto pravidel se pak štěně snadno naučí, jak se má správně chovat, co se smí a nesmí dělat a získá zdravé sebevědomí. Při poznávání nových věcí v životě je mu oporou jeho pán.

Díky chybám člověka se u štěněte postupem času mohou objevit poruchy chování, které u něj dříve nebyly.

Nejčastěji to jsou:

  • separační úzkost
  • uzavřenost
  • strach
  • agresivita

Separační úzkost: 
Separační úzkost je stav, který nastane u štěněte, které necháme naráz bez přípravy o samotě uzavřené ve velkém prostoru (jakákoli místnost, dvůr apod.) Je to způsobeno tím, že ho na to nepřipravíme a chceme, aby se chovalo jako dospělé. Svůj stres odreagovává různými projevy, ničením věcí kolem sebe, soustavným štěkotem, značkováním prostoru.

Uzavřenost: 
Odchod štěněte od matky a sourozenců k novému majiteli pro něj bývá jistou stresovou situací. Štěně, které trpí uzavřeností, vyhledává skrýše, utíká před ostatními psy, schovává se před lidmi i před neznámými podněty.

Strach: 
Než se ze štěněte stane suverén, musí prožít mnoho nejrůznějších situací a tak získat zkušenosti. Pokud toto neproběhne, může v dospělejším věku vykazovat nestabilitu chování a nevyzpytatelné reakce na nejrůznější podněty v běžném životě. To je velmi nebezpečné neboť právě takové chování končí často dopravní nehodou či úrazem.

Agresivita /útočnost/: 
Zakořeněný strach může zapříčinit reakce, které hraničí s agresivitou. Štěně, které se ocitne v nepříjemné situaci a nemůže z ní uniknout, může ze strachu zaútočit. Agresivita vůči člověku ovšem nemusí být způsobena jen strachem, může být též vrozená. Takových jedinců je však velmi poskrovnu.

Těmto poruchám chování lze předejít správnou socializací ve vhodném období.

Období vývoje štěňat

  • do 2 týdnů - období novorozenecké
  • 2-6 týdnů - období přechodné
  • 6-25 týdnů - období socializace

Vzhledem k tomu, že štěně přichází do svého nového domova obvykle v 7-8 týdnu věku, začíná období socializace už u chovatele. Proto je důležité vybrat si chovatele, který štěněti poskytnul dostatek podnětů.


Ceník zde