VI. honiči a barváři

  Alpský jezevčíkovitý brakýř
AMF Americký foxhound
AFP Angl.-franc.honič de Petite Venerie
AR Ariégois
ANB Artésko-normandský basset
AH Artoisský honič
BH Basset Hound
BB Bavorský barvář
BEA Beagle
BEH Beagle Harrier
BIL Billy
BTC Black and Tan Coonhound
BL Bloodhound
BHH Bosenský hrubosrstý honič
BGV Briquet Griffon Vendéen
DA Dalmatin
DR Drever
DU Dunker
FH Finský honič
FOH Foxhound
FBC Francouzský bílo-černý honič
FBH Francouzský bílo-oranžový honič
FTH Francouzský trikolorní honič
GSH Gaskoňsko-saintgeoiský honič
HHO Haldenův honič
HA Hamiltonův honič
HB Hannoverský barvář
HAR Harrier
HMG Hrubosrstý modrý gaskoňský honič
HYH Hygenův honič
IHH Istrijský hrubosrstý honič
IKH Istrijský krátkosrstý honič
SE Italský Segugio
SEK Italský Segugio krátkosrstý
JPH Jugoslávský planinský honič
JTH Jugoslávský trikolorní honič
PBG Malý hrubosrstý vendéeský basset
MMG Malý modrý gaskoňský honič
BBG Modrý gaskoňský basset
NHO Německý honič
NHH Nivernaisský hrubosrstý honič
OTT Otterhound (Vydrař)
PBB Plavý bretaňský basset
PBH Plavý bretaňský honič
PT Poitevin
PLH Polský honič
  Polský ogar
POR Porcelán
PHO Posávský honič
RKH Rakouský krátkosrstý honič
RH Řecký honič
RR Rhodéský ridgeback
SCH Schillerův honič
SEH Sedmihradský honič
SK Slovenský kopov
SMH Smalandský honič
SRH Srbský honič
SPS Španělský sabueso
BS Štýrský brakýř
SVH Švýcarský honič
BRH Švýcarský honič - Bernský honič
SVH Švýcarský honič - Jurský honič
LZH Švýcarský honič - Lucernský honič
SVH Švýcarský honič - Švycký honič
SNH Švýcarský nízkonohý honič
TH Tyrolský honič
VFO Vel.franc.-anglický bílo-oranžový honič
VFT Vel.francouzsko-anglický trikolor.honič
GBG Velký hrubosrstý vendéeský basset
VMG Velký modrý gaskoňský honič
VVH Velký vendéeský hrubosrstý honič
WJH Westfálský jezevčíkovitý honič

 

 

 

Tyto informace jsou převzaté ze stránek http://www.cmku.cz/

 

.